Kvalitet

Våra tuffa kvalitetstester kräver att ditt Noblessakök håller sig lika fint i minst 15 år.

UTMÄRKT TYSK KVALITET ÄR BÅDE EN SJÄLVKLARHET OCH EN HEDERSSAK

Nobilia står för särskilt långlivad kvalitet i alla kökets detaljer. Det höga kvalitetstänket är något som genomsyrar varje steg av tillverkningen och vi har investerat mycket i olika kontrollanläggningar som kontinuerligt testar hållbarhet och extrema förhållanden av olika slag. Vi kräver att våra kök ska hålla för tre gånger så mycket påfrestning som andra gör. Det betyder att vi endast väljer material, ytbehandlingar och tekniska lösningar som klarar dessa krav.

ROBOTANLÄGGNING MED FUNKTIONSTEST

Rörliga delar som luckor, lådor och utdrag öppnas och stängs 60 000-80 000 gånger. Detta motsvarar en livslängd på ungefär 15 år. Roboten kan programmeras individuellt och köras för olika slags kökselement. Lådor dras ut och trycks in med full belastning enligt DIN-standard. Vi har sett till att Noblessa håller – med god marginal.

LIMNINGEN PRÖVAD

Noblessa använder enbart polyuretan och polyolefin till fastlimning av kantlisterna. Konventionellt smältlim används inte i tillverkningen av våra kök. Våra lim är mycket mer beständiga mot värme för att klara klimatet i köket.

VATTENÅNGA

Alla kökets delar utsätts för vattenånga 5 gånger i 90 minuter. Efter sammanlagt 7,5 timmar får materialet inte ha tagit skada (igen uppsvällning, inga sprickor). Därmed kan det garanteras att materialet inte skadas av ånga som avges vid matlagning eller när diskmaskinen är igång.

 

Se alla våra certifikat och utmärkelser samlade här >>

Läs vår Kvalitetsguide här >> 

 

VATTENBAD

Samtliga stom- och frontdelar samt bänkskivor sänks ned i vatten under 2 timmar. Detta test genomförs enligt Noblessas egen provstandard och utförs även som serietest i den löpande produktionen. Efter att delarna har utsatts för vattnet får inga förändringar i form av uppsvällning eller sprickor synas.

BLEKNINGSTEST

Ett test för UV-belastning med xenonljus simulerar 10 års solstrålning. Därefter utvärderas ytorna och graden av färgförändring kontrolleras. Egenskaperna i de belysta ytorna jämförs med de som inte belysts. Noblessas ytor klarar sig utan anmärkning.

YTPROV

Kontroll av hur olika flytande ämnen och kemikalier som förekommer i hushållet påverkar kökets ytor. Beroende på graden av påverkan utsätts ytan av ett visst ämne under en specifik tid, till exempel aceton 10 sekunder, ättiksyra 1 tim, kaffe 16 tim, olivolja 16 tim. Därefter utvärderas om och i vilken omfattning ytan har förändrats. Tåligare kök än Noblessa är svårt att hitta.

KLIMATKAMMARE

I en komplex klimatkammare utsätts kökets delar för påfrestningar så att en artificiell åldring genomförs. Sammanlagt 20 gånger skiftar temperaturen gradvis mellan +60°C och -20°C. Samtidigt varieras luftfuktigheten mellan 55 % och 92 %. Resultatet visar vad som händer vid extrema klimatvillkor samt påvisar ca 10 års åldring. Vi ser till att Noblessa håller sig lika fint i minst 15 år.

 

 


KVALITETSFILOSOFI

KVALITETSARBETE

FUNKTIONSKONTROLL

LUFTFUKTIGHET

VÄTA

YTFINISH

SLITAGE