Garanti och miljöansvar

Det går att hitta vägar som är mer skonsamma mot miljön. Det handlar om ett ställningstagande och att anstränga sig lite mer.

VI PLANTERAR ETT NYTT TRÄD FÖR VARJE TRÄD VI ANVÄNDER

Nobilia ligger långt framme i sitt miljöarbete och arbetar ständigt med att förbättra redan högt ställda miljömål inom både tillverkning, logistik och uppvärmning. Vi värmer våra fabriker genom egna värmeverk som drivs av spillbitar från produktionen. Vi har egen miljöklassad lastbilsflotta med chaufförer utbildade i eco-driving. Vi blev också första köksföretaget i världen som certifierades enligt PEFC, vilka ser till att alla träd som avverkas återplanteras för ett hållbart skogsbruk.

När du väljer ett PEFC-märkt kök tar du ett aktivt miljöansvar för kommande generationer
PEFC är en av världens mest stringenta och mest prestigeladdade miljömärkningar.
Den garanterar att de trä- och pappersvaror du köper, inklusive ditt kök från Noblessa, inte kommer från tvivelaktiga källor eller från ett överexploaterande skogsbruk, utan från ett hållbart och naturvårdsanpassat sätt att ta vara på skogens resurser. PEFC ger ett aktivt skydd för miljön genom att se till att all avverkad skog återplanteras för kommande generationer, växter och djur.

EGNA TRANSPORTER HÅLLER NERE C02-UTSLÄPPEN

Från fabrikerna utgår Nobilias egen flotta av lastbilar miljöklassade enligt EURO5-standard. Alla chaufförer är utbildade i eco-driving och varje rutt planeras noggrant för bästa bränsleekonomi. Alla lastbilar lämnar fabriken fullastade och kör kortast möjliga rutt för att minimera utsläpp och ge snabbast möjliga leverans. Genom ett välutvecklat IT-system har antalet felaktiga leveranser i praktiken helt eliminerats.

GOGREEN och C02-neutrala transporter

2011 växlade Nobilia över hela sin postgång till den C02-neutrala tjänsten GOGREEN hos det Tyska Postverket och DHL. GOGREEN beräknar utsläppen som varje transport orsakar och kompenserar sedan detta genom bidrag till externa klimatskyddsprojekt. På så sätt neutraliseras försändelsens utsläpp.

Se alla våra certifikat och utmärkelser samlade här >>