GDPR

NOBLESSAs integritetspolicy

VI ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

NOBLESSA Sverige AB värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför för att alltid skydda dina personuppgifter enligt gällande lag. NOBLESSA är så kallat personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan till exempel vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

LÄS MER

För information om varför vi behandlar dina personuppgifter m.m. gå vidare till den information som avser dig:

Privatkunder >> (PDF)
Kontaktpersoner hos företagskunder >> (PDF)
Kontaktpersoner hos leverantörer och andra samarbetspartners >> (PDF)
Arbetssökande och referenspersoner >> (PDF)

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter samt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss.
Du har även möjlighet att ge in klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till relevant tillsynsmyndighet, som i Sverige är Datainspektionen.
Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG

Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi har telefonnummer 010-456 75 00 och e-post info@noblessa.se.