Höga krav

Vi lämnar inget åt slumpen när det gäller kvalitet. Inget mindre än perfektion gäller i allt från design, materialval och tillverkning. Kök från Noblessa genomgår många tester både internt och av oberoende laboratorier. Många världskända kvalitetsmärkningar och certifikat vittnar om vårt kvalitetsfokus.

Premiumkvalitet på testbänken

För att garantera felfri kvalitet, genomgår våra kök omfattande tester i vårt interna laboratorium. Alla komponenter testas och måste klara extrema förhållanden. Endast material och delar som framgångsrikt har passerat alla tester kommer att ingå i den nya kollektionen.

Klimatprov och motstånd mot vatten och ånga

Noblessa köken exporteras över hela världen. Därför måste de kunna anpassa sig till alla klimatförhållanden. De senare simuleras i klimatskåp och de testade delarna utsätts på så sätt för en artificiell åldringsprocess. Samma sak gäller för vattenbeständigheten. Köket är ofta ett fuktigt utrymme. Därför testar vi våra delar enligt olika förfaranden, såsom ånginsprutningstester och varmvattensprov. Målet är att säkerställa ett högt mostånd, även under extrema förhållanden.

Ytprovning

Ett kök utsätts dagligen för många påfrestningar: matspill, värme, skarpa föremål eller till och med rengöringsprodukter. Därför provar vi alla ytor i olika tester för såväl kemisk som mekanisk hållbarhet. Till exempel exponerar vi alla ytor för olika aggressiva och färgade ämnen, såsom rengöringsmedel, ättiksyra eller kaffe. Vi simulerar också slitage på våra handtag ca 10 000 gånger och är ännu mer krävande med våra lådorsom genomgår 80 000 test (20 000 mer än vad som är standard).

Färgtest

Våra köksluckor måste också bevara sina nyanser år efter år. För att göra detta utsätter vi ytorna för ett stresstest: vi belyser dem med ett extremt kraftfullt xenonljus och låter dem åldras artificiellt. Femton år på bara 270 timmar! På så sätt kan vi garantera att Noblessa-köket inte kommer att förlora sitt värde även efter många år.

Hållbarhetsprincip

Den ansvariga hanteringen av resurser är en värdering som är djupt rotad vårt familjeföretags medvetande. En hållbarhetsprincip som tar hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala intressen. En balans som är synonymt med ansvar som garanterar vår framgång på lång sikt.

Symbios mellan ekonomi och miljömedvetenhet

Vi är övertygade om att varaktig framgång bara kommer med en bra balans mellan ekonomiska mål och miljöansvar. Denna övertygelse utgör grunden för vår managment och utgör basen för en ständig förbättring av våra tjänster. En tydlig linje för kvalitet, funktion och den absoluta kundnöjdheten garanterar vår framgång.

Ett arbetslag som brinner för kvalitet

Våra skickliga och motiverade medarbetare är vår största styrka. Vi vill ge dem en optimal arbetsmiljö. Arbetsmiljö, säkerhet, hälsoskydd eller sociala förmåner, vi ser till allt för deras välbefinnande. Och för att garantera att vårt kunnande alltid är à jour tränar vi våra specialister och för vidare våra ideal, dag efter dag.