Utmärkelser och certifikat

"Kvalitet", "miljö" och "energi" är viktiga hörnstenar i vår företagspolicy. Många kvalitetsmärkningar, erkända på både nationell och internationell nivå, visar att vi uppfyller och överträffar kraven.

Blauer Engel (tysk märkning, Blå Ängeln)

Vårt företag är det första och enda företag i Tyskland som sedan augusti 2012 innehar den miljömärkningen "Der Blaue Engel" (den blå ängeln). Den delas ut av förbundsministeriet för miljö till produkter som är särskilt miljövänliga och lämpliga för avsett ändamål. Dessutom är kraven på ett hälsosamt arbetsliv mycket höga.

GS-märket för kvalitet och säkerhet

GS-märket tilldelas de produkterna som överensstämmer med de säkerhetsnormer som gäller i Tyskland. Denna märkning som utfärdas av TÜV Rheinland, Europas största möbelkontrollant, ges efter prov och kontroll av tillverkningsprocessen och bekräftar att produktkvalitet och säkerhet uppfyller våra höga krav. Ett kvalitetsmärke vars betydelse överskrider de tyska gränserna.

Det tyska kvalitetsmärket

Det tyska kvalitetsmärket, Golden M, är en av de mest betydelsefulla kvalitetsmärkningarna både nationellt och internationellt. Det tilldelas enbart till produkter som uppfyller de mest krävande kriterierna och utmärker produkter med en kvalitet över genomsnittet - även när det gäller skydd av miljö och hälsa

PEFC-certifiering

Trämaterial är oumbärliga för tillverkningen av våra kök. Ansvarsfull hantering av denna råvara ligger oss varmt om hjärtat. PEFC-certifiering (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) bekräftar att dessa bearbetade material kommer från hållbart förvaltade skogar och kontrollerade källor

Certifierad: vår kvalitetsledning

Tack vare vår förträffliga kvalitet glänser Noblessas kök över hela världen och uppfyller eller överträffar alla våra kunders krav. Ett åtagande som bekräftas av en internationell standard som certifierar vår kvalitetsledning: DIN EN ISO 9001. Detta certifikat stärker vår affärsstrategi och garanterar att köken är hållbara.

Certifierad: vår miljöledning

Att skydda naturresurser är djupt förankrat i vårt familjeföretags filosofi. Vi agerar efter ett miljöledningssystem som är certifierat enligt DIN EN ISO 14001.

Vi utvärderar företagets miljöpolicy och miljömål, och vi fastställer ett program för att genomföra vår strategi genom en kontinuerlig förbättringsprocess. Vår främsta prioritering är till exempel att material används effektivt under tillverkningen.

Certifierad: vår energiledning

Optimal energiledning, förnuftig och ekologiskt avvägd, är av stort värde för oss. Vårt ledningssystem, som definieras enligt certifikatet DIN EN ISO 50001, är grunden för arbetet med att genomföra våra mål. Vi har gjort stora investeringar för att minska vår energiförbrukning. Vi sparar till exempel ca 13 000 ton CO2 och 15 miljoner liter eldningsolja per år med våra värmeverk som drivs av biomassa.